Strony internetowe

 

www.sanatorium-helios.com.pl

sanatorium-helios.com.pl


Stworzyli?my now? stron? dla znanego sopockiego sanatorium. Nowoczesny design, dynamiczny slajder i galeria s? wizytówk? tej strony. Równie istotna jest przejrzysto?? i prosta nawigacja, gdy? strona jest niezwykle istotna dla pensjonariuszy.

www.sanatorium-helios.com.pl
odkryjcene.pl

odkryjcene.pl


Prezentujemy now? realizacj? - innowacyjny portal aukcyjny. U?ytkownicy mog? za pomoc? punktów obni?a? cen? nowych przedmiotów i dokona? zakupu. Kompleksowa realizacja, od projektu graficznego - do uruchomienia.
W tej realizacji wdro?yli?my certyfikat SSL, p?atno?ci payU oraz paypal.

www.odkryjcene.pl
sekkura.pl

Sekkura.pl


Grudniowa realizacja to nowoczesna strona firmowa dla dystrybutora szwedzkich rozwi?za? w zakresie kontroli dost?pu oraz doradztwa biznesowego - firmy Sekkura z Gda?ska. Strona posiada rozbudowan? ofert? produktow?, du?y slajder, formularz kontaktowy i map? dojazdu. Strona zosta?a wyposa?ona w CMS.

www.sekkura.pl
markoweciuszki.com

Markoweciuszki.com


Czerwcowa realizacja to nowoczesny, funkcjonalny sklep internetowy, z wdro?onymi p?atno?ciami online i ciekawymi rozwi?zaniami wspieraj?cymi sprzeda? online. Kompleksowa realizacja, od kreacji logotypu, po projekt i realizacj? sklepu internetowego.

www.markoweciuszki.com
banqsoft

banqsoft.com


Korporacyjna, wizerunkowa strona dla mi?dzynarodowej firmy Banqsoft. We wspó?pracy z projektantami szwedzkimi uzyskali?my bardzo ciekawy, oryginalny efekt.

www.banqsoft.com
personalexpert.pl

personelexpert.pl


Strona firmowa dla agencji zatrudnienia z Gdyni. Ciekawa, dynamiczna strona z komponentami og?osze? pracy, stref? klienta oraz systemem wspierania rekrutacji.

www.personalexpert.pl
polishcosmetics

polishcosmetics.pl


Rozbudowany, wizerunkowy serwis dla bran?owego programu promocji polskiej bran?y kosmetycznej, wspó?tworzonego dzi?ki funduszom UE i Ministerstwa Gospodarki.

Wykonali?my dynamiczny, wieloj?zyczny serwis internetowy, który umo?liwia przedstawienie polskich producentów z bran?y kosmetycznej i przekazanie aktualnych informacji o progamie.

www.polishcosmetics.pl
spedycja duotrans

spedycja-duotrans.pl


Prosta i estetyczna strona firmowa dla firmy transportowej z Gdyni. Strona posiada graficzny slajder, posiada 3 wersje j?zykowe oraz rozbudowany formularz zapytania.

www.spedycja-duotrans.pl
4good.pl

4good.pl


Strona internetowa wyszkowskiej szko?y j?zykowej dla m?odzie?y i doros?ych. Estetyczny i przejrzysty projekt, CMS do obs?ugi tre?ci, dynamiczna galeria i mapa dojazdu - te elementy pozwalaj? w?a?cicielom strony skutecznie prowadzi? i promowa? swój biznes w Internecie.

www.4good.pl
pramedico.pl

realizacja premium Portal PRAMEDICO


Kompleksowa realizacja innowacyjnego projektu portalu dla bran?y medycznej! Ta platforma internetowa umo?liwia Pracodawcom publikacj? og?osze?/ofert pracy, tworzenie rozszerzonej wizytówki w bazie firm, ale równie? interakcj? z Pracownikami, którzy poszukuj? ró?nych form pracy w sektorze zdrowia.

To pierwszy i jedyny tego typu portal w Polsce!

Pramedico.pl posiada autorski projekt graficzny, zintegrowane p?atno?ci internetowe, rozbudowane i dynamiczne wyszukiwarki ofert, zaawansowany panel administracyjny.

www.pramedico.pl
pakirnglotniskogdansk.net

parkinglotniskogdansk.net


Prosta i nowoczesna strona dla parkingu przy lotnisku w gda?skim R?biechowie. Intuicyjna nawigacja, galeria, formularz rezerwacji, wykorzystanie google translate - to najbardziej charakterystyczne elementy tego projektu.

www.parkinglotniskogdansk.net
banqsoft

banqsoft.pl


Strona zaprojektowana i wykonana dla skandynawskiej korporacji Banqsoft. Nowoczesny projekt, dynamiczne menu, wiele dynamicznych modu?ów, sk?adaj? si? na profesjonalny i nowoczesny wizerunek tego Klienta.

www.banqsoft.pl
ecofinance

ecofinance.pl


Realizacja dla firmy Ecofinance - Doradcy Finansowi z Gda?ska. Przejrzysty projekt wkomponowali?my w CMS do zarz?dzania tre?ci? strony, dzi?ki czemu Klient otrzyma? prosty w obs?udze, dynamiczny i nowoczesny serwis.

www.ecofinance.pl
fitness klub gdynia

bokanaka.pl


Strona internetowa dla fitness klubu w Gdyni - Bokanaka. Strona posiada CMS oraz takie komponenty jak newsletter, rezerwacja terminu zaj?? czy dynamiczna galeria.
Atrakcyjny i niespotykany design, prosta nawigacja przyci?gnie wielu Internautów na zaj?cia do fitness klubu Bokanaka.

[strona ju? nie jest dost?pna]
port-trans.com.pl

port-trans.com.pl


Nowa strona internetowa dla znanej gda?skiej firmy z bran?y motoryzacyjnej i us?ugowej.
CMS + autorski projekt graficzny, modu?y galerii
i formularza kontaktowego.

www.port-trans.com.pl
shopekomiko.com

shopekomiko.com


Efektowny sklep internetowy z ekologicznymi ?wieczkami, wykonany dla aktorki Izabelli Miko.

www.shopekomiko.com
karieraprawnika.pl

karieraprawnika.pl


Portal bran?owy dla osób zwi?zanych z bran?? prawnicz?. Warto?ciowe ?ród?o aktualno?ci, tre?ci oraz materia?ów dla studentów prawa i prawników.

www.karieraprawnika.pl
just4kids.pl

just4kids.pl


Sklep internetowy stworzony dla dystrybutora wyj?tkowo innowacyjnych zabawek dla niemowl?t.

[strona nie jest ju? dost?pna]
turcja.org.pl

turcja.org.pl


Serwis wykonany dla Biura Radcy ds. Kultury i Turystyki Ambasady Turcji.

www.turcja.org.pl
omnihouse.pl

omnihouse.pl


Strona firmowa pracowni projektowej Omnihouse.

www.omnihouse.pl
bcsystems.pl

bcsystems.pl


Strona firmowa warszawskiej firmy BCSYSTEMS, która oferuje szkolenia i doradztwo personalne.

www.bcsystems.pl
epokoje.pl

e-pokoje.pl


Popularny serwis turystyczny i baza noclegowa.

www.e-pokoje.pl
andrzejmilewski.pl

andrzejmilewski.pl


Strona wyborcza Andrzeja Milewskiego.

[strona nie jest ju? dost?pna]
zakrecwprawo.pl

zakrecwprawo.pl


Ciekawy projekt dla m?odych adeptów prawa, opublikowano tu porady i wa?ne informacje dla studentów prawa.

[strona nie jest ju? dost?pna]
trzoparchitekci.pl

trzoparchitekci.pl


Strona studia projektowego Trzoparchitekci z warszawskiego powi?la. Wykonali?my logotyp, CMS oraz mini-gr? we flashu.

www.trzoparchitekci.pl
adwokatnowakowska.pl

adwokatnowakowska.pl


Estetyczna, panoramiczna strona rzetelnej Kancelarii Adwokackiej z Gda?ska. Wyposa?ona w CMS do zarz?dzania tre?ci?, modu?y formularza kontaktowego i porady prawnej online.

www.adwokatnowakowska.pl
korzystamy z legalnego oprogramowaniaKorzystamy z legalnej wersji
Adobe Creative Suite 4!
Tylko legalne oprogramowanie Adobe!

Zadzwo? i umów si? na spotkanie!
tel. 511-688-734
Szybki kontakt (9:00 - 17:00)
telefon +48 511-688-734     skype grzywamg
formularz kontaktowy Wy?lij zapytanie