Drukuj
PDF

Cz?stym problemem oprogramowania CMS typu joomla/wordpress jest zainfekowanie wirusami i z?o?liwym oprogramowaniem, które mo?e np. rozsy?a? SPAM lub by? niebezpieczne dla komputera osoby przegl?daj?cej stron?. Taka strona zwykle traci pozycj? w google (jest opatrzona komunikatem o niebezpiecze?stwie) a w najgorszym wypadku strona i serwer zostaj? zablokowane i wymagaj? interwencji informatyka. Nasi specjali?ci maj? do?wiadczenie w usuwaniu wirusów z serwerów, przywracaniu stron www, je?li taki problem dopad? Twoj? stron? - nie czekaj tylko skontaktuj si? z nami. Maj?c dost?p do FTP serwera - przeanalizujemy sytuacj? i wycenimy koszt us?ugi. Szybka interwencja i usuni?cie problemu!

Strony opartne na CMS joomla lub wordpress wymagaj? aktualizacji. Wirusy mog? dosta? si? na stron? poprzez luki w tym oprogramowaniu, je?li nie b?d? aktualizowane. Z tej sytuacji jest kilka wyj?? - mo?emy usun?? wirusy z serwera i dokona? niestandardowych zabezpiecze?, zmian hase? lub zaktualizowa? do najnowszej wersji CMS.

Je?li z jakiego? powodu Twoja strona przesta?a dzia?a? - zadzwo? do nas.

korzystamy z legalnego oprogramowaniaKorzystamy z legalnej wersji
Adobe Creative Suite 4!
Tylko legalne oprogramowanie Adobe!

Zadzwo? i umów si? na spotkanie!
tel. 511-688-734
Szybki kontakt (9:00 - 17:00)
telefon +48 511-688-734     skype grzywamg
formularz kontaktowy Wy?lij zapytanie