CMS (content management system) - to narz?dzie, dzi?ki któremu sam mo?esz zarz?dza? stron?, poprzez panel administracyjny. Oferujemy strony wyposa?one w CMS Klientom, którzy cz?sto aktualizuj? strony i posiadaj? podstawow? znajomo?? obs?ugi komputera i Internetu.

Przyk?adowe funkcjonalno?ci stron z CMS'em:
  Zarz?dzanie tre?ci? strony, edycja tekstów przyjaznym edytorem
  Mo?liwo?? dodawania i usuwania zdj?? w galerii
  Dodawanie nowych podstron
  Redagowanie aktualno?ci na stronie
  Dost?p do statystyk strony
... i wiele innych. Zbudujemy CMS z funkcjonalno?ci, których potrzebujesz!
Korzystamy z autorskiego systemu CMS oraz instalujemy popularne systemy na licencji GNU, typu Joomla, Drupal, ThePortal 2 czy WordPress. Szczególnie bogate do?wiadczenie mamy w tworzeniu stron internetowych z wykorzystaniem CMS Joomla. To jeden z najbardziej rozwini?tych systemów a jednocze?nie prosty w obs?udze i polskoj?zyczny.
Nasza strona firmowa, któr? w?a?nie przegl?dasz - korzysta z CMS Joomla!

Do ka?dej strony z CMS zapewniamy krótki kurs obs?ugi panelu administracyjnego oraz wsparcie techniczne!
korzystamy z legalnego oprogramowaniaKorzystamy z legalnej wersji
Adobe Creative Suite 4!
Tylko legalne oprogramowanie Adobe!

Zadzwo? i umów si? na spotkanie!
tel. 511-688-734
Szybki kontakt (9:00 - 17:00)
telefon +48 511-688-734     skype grzywamg
formularz kontaktowy Wy?lij zapytanie