Jest to idealna us?uga dla ma?ych i ?rednich firm, dla których Internet ma du?e znaczenie w biznesie, ale nie chc? zatrudnia? informatyka czy te? kilku specjalistów ró?nych dziedzin informatyki.

Proponujemy us?ug? polegaj?c? na oddaniu zada? informatycznych, webmasterskich, projektowych i programistycznych specjalistom naszej firmy! Jeste?my w sta?ym kontakcie z biurem Klienta, b?yskawicznie reagujemy na ka?d? potrzeb? informatyczn? i rozwi?zujemy problemy i wyja?niamy zawi?e, cz?sto niezrozumia?e obszary informatyki.

Decyduj?c si? na tego typu outsourcing - oszcz?dzasz czas i pieni?dze, jednocze?nie zyskuj?c profesjonalne wsparcie informatyka. Je?li Twoja dzia?alno?? potrzebuje sta?ej opieki informatyka, grafika lub webmastera - skontaktuj si? z nami w celu ustalenia szczegó?ów wspó?pracy!
korzystamy z legalnego oprogramowaniaKorzystamy z legalnej wersji
Adobe Creative Suite 4!
Tylko legalne oprogramowanie Adobe!

Zadzwo? i umów si? na spotkanie!
tel. 511-688-734
Szybki kontakt (9:00 - 17:00)
telefon +48 511-688-734     skype grzywamg
formularz kontaktowy Wy?lij zapytanie