To najcz??ciej zadawane pytanie przez naszych Klientów. Koszt strony internetowej lub ka?dej innej us?ugi internetowej zawsze ustalamy indywidualnie, po uzyskaniu maksymalnie wielu informacji od Klienta, poznaniu za?o?e? i oczekiwa?. Mo?emy jednak okre?li? przybli?one ceny netto naszych us?ug.

Co zyskujesz dzi?ki wspó?pracy z Websolutions?

  Profesjonaln? i terminow?
       realizacj? projektu


  12-miesi?czn? gwarancj?
       na ka?d? wykonan? us?ug?!

  fachowe doradztwo specjalistów
       na ka?dym etapie wspó?pracy

  uprzejm?, cierpliw? obs?ug?
       wja?nimy wszystkie aspekty
       stworzenia strony, po ludzku :)

  bezpiecze?stwo Twojego biznesu
       w internecie - to nasz priorytet

Strona internetowa HTML
- od 990 z?
- prosta strona firmowa, wykorzystanie szablonu, do 5 podstron.

Strona internetowa z systemem zarz?dzania tre?ci? (CMS)
- od 1.990 z?
- autorski projekt graficzny,
- nieograniczona liczba podstron,
- panel administracyjny do zarz?dzania tre?ci? strony,
- modu?y galerii, newslettera, formularza kontaktowego, etc.

Sklep internetowy - od 2.890 z?
- autorski projekt graficzny,
- konfiguracja oprogramowania PrestaShop,
- utworzenie kategorii, wprowadzenie produktów.

Portale, aplikacje internetowej
Podlegaj? indywidualnej wycenie, któr? mo?emy zrobi? po otrzymaniu listy
funkcjonalno?ci. Mamy do?wiadczenie w realizacji du?ych, innowacyjnych projektów!

Zapraszamy do kontaktu z nami, zadzwo? a przygotujemy konkretn? wycen? i podamy termin realizacji Twojego projektu!

korzystamy z legalnego oprogramowaniaKorzystamy z legalnej wersji
Adobe Creative Suite 4!
Tylko legalne oprogramowanie Adobe!

Zadzwo? i umów si? na spotkanie!
tel. 511-688-734
Szybki kontakt (9:00 - 17:00)
telefon +48 511-688-734     skype grzywamg
formularz kontaktowy Wy?lij zapytanie